Konstrukcija sistema „Kosi zeleni krov“

Kod ravnih krovova treba da postoji nagib od najmanje 2 stepena. Kosi krovovi, počinju sa nagibom od 10° (18°). Od 10 nadalje, način izgradnje sistema Zelenog krova značajno se razlikuje od onih sa nagibom ispod 10°.

Sile smicanja povećavaju se sa porastom nagiba krova, i moraju se prenjeti na noseće grede. Sloj supstrata mora se zaštiti od erozije. Odabir biljaka i metode sadnje treba prilagoditi odgovarajućem nagibu i izloženosti.

Profesionalno izvedena hidroizolacija površine krova, npr. pomoću bituminozne ili visokopolimerske membrane, preduslov je za izdržljiv i trajan Zeleni krov. Hidroizolacija mora biti otporna na rast korijena a zaštitni pokrivač treba da ima visoku moć akumulacije vode Floraset® FS 75, multifunkcionalni drenažni element od ekspondiranog polistirena, savršen je strukturni element za kose Zelene krovove.

Veoma je važno uzeti u obzir aspekte održavanja Zelenog krova od rane faze projektovanja.

Kosi zeleni krov