• Zeleni

    krovovi

    Ovlašteni distributeri i izvođači njemačke firme ZinCo GmbH, svjetskog lidera u instaliranju Zelenih krovova

Ekstenzivni zeleni krov

Sedumski tepih

Sedumski tepih je standardni sistem izgradnje za ekstenzivne Zelene krovove. To je plitak i lak sistem Zelenog krova sa privlačnim „povratak prirodi“ izgledom koji iziskuje neznatno održavanje...

Saznajte više

Kosi zeleni krov

Kod ravnih krovova treba da postoji nagib od najmanje 2 stepena. Kosi krovovi, počinju sa nagibom od 10° (18°). Od 10 nadalje, način izgradnje sistema Zelenog krova značajno se razlikuje od onih sa nagibom ispod 10°...

Saznajte više

Intenzivni zeleni krov

Krovni vrt

Krovni vrt je multifunkcionalni sistem izgradnje Zelenog krova sa većom mogućnošću akumulacije vode. Pogodan je za travnjake, perene, a sa dubljim specijalizovanim supstratom, za žbunje i drveće...

Saznajte više

Urbana poljoprivreda na krovu

Broj gusto naseljenih urbanih centara u stalnom je porastu. Pošto više od polovine svjetske populacije živi u varošima ili gradovima, zahtjevi za stambenim zonama i infrastrukturom se u urbanim sredinama prirodno takođe uvećavaju...

Saznajte više

Zeleni krovovi i sistemi za korišćenje solarne energije

Zeleni krovovi uključuju niz različitih koristi. Mogu doprinjeti termalnoj izolaciji, štititi hidroizolacioni sloj, poboljšavati biodiverzitet, obezbijediti akumulaciju vode nakon obilnih padavina i poboljšati mikroklimu...

Saznajte više