Zeleni krovovi i sistemi za korišćenje solarne energije

Zeleni krovovi uključuju niz različitih koristi. Mogu doprinjeti termalnoj izolaciji, štititi hidroizolacioni sloj, poboljšavati biodiverzitet, obezbijediti akumulaciju vode nakon obilnih padavina i poboljšati mikroklimu. Urbani krovovi i zelenilo uz pomoć partnerske firme ZinCo GmbH povećava prednosti tehnologije Zelnih krovova razvijanjem postamenata za psotavljanje solarnih panela. Sa inovativnim solarnim panelima na postamentu, solarna energija može biti integrisana u sistemme Zelenih krovova, bez mogućnosti probijanja hidroizolacioonog sloja krova, gdje konstrukcija sistema Zelenog krova obezbjeđuje neophodnu nosivost i fiksira solarne panele.

Postament sa solarnim panelima može se upotrijebiti za proizvodnju električne energije i za zagrijavanje vode.

Uključivanje solarne energije može se posmatrati kao još jedna dodatna korist i doprinjeće usaglašavanju različitih građevisnkih regulativa, ekoloških standarda i odredbi.

Ovaj sistem daje efekat sinergetskog djelovanja obzirom da je efikasnost solarnih panela značajno poboljšana kombinacijom sa sistemom Zelenih krovova

Solarni paneli
Solarni panel osnova Solarni panel